Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/bauer.dk/public_html/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 1726

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/bauer.dk/public_html/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 1763

Warning: Illegal string offset 'url' in /var/www/bauer.dk/public_html/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 1774

Kompressorer til brand & redning

Sørg for at være ordentlig forberedt med kompressorer fra BAY Kompressor ApS.

Verticus, 450-680 l/min

DEN PROFESSIONELLE FYLDESTATION

VERTICUS-serien er blevet udviklet og bygget specielt til at imødekomme høje præsentationskrav i professionelt henseende.

Den nye VERTICUS kombinerer legendariske BAUER kompressorblokke med forbedrede komponenter og moderne design. I det nye design er der fokus på ergonomi, hvilket gør driften så let som muligt, reducerer støj, og øger effektiviteten. Alle betjeningselementer, som er vigtige for den daglige arbejdsgang, er ergonomisk placeret og let tilgængelig fra fronten. Kondensbeholderen er nu integreret i kabinettet med 40% mere kapacitet. Kompressoren er desuden udstyret med en betjeningsvenlig B-CONTROL MICRO, som nu er mere kraftfuld og klar til at kommunikere med B-APP, som kan anvendes til fjernkontrol og overvågning af kompressoren.

BAUERs P61 filtersystem garanterer samtidig, at Verticus kompressoren leverer den reneste indåndingsluft i henhold til DIN EN 12021:2014. VERTICUS kompressoren fås i 200-420 bar.
VERTICUS-serien kan let tilpasses til at yde den bedste løsning til dine behov og ønsker. Læs mere om MINI-VERTICUS her

Nedenstående ses et udvalg af detaljer og funktionaliteter på Verticus kompressoren.

IK 15.1/150/180 kompressorblok

Kompressortrinene er placeret på siderne af kompressorblokken, hvilket er nøglen til en optimal drift med høj effektivitet.

Kompressorblokkens cylindere har en fremragende overfladehårdhed (specielt hærdede cylindere), og cylinderne er i stand til at opnå ekstrem lang levetid, kombineret med lavt energiforbrug.

De slidstærke stempelringe i sluttrykstrinnet minimerer driftsomkostningerne, og gør kompressorblokken både effektiv og pålidelig. Rustfrie kølerrør, som er placeret på køleren i sluttrykstrinnet, danner grundlag for en særlig effektiv køling, og giver således også en meget lang levetid.

P61 filtersystem

Når filtersystemet benyttes sammen med originale BAUER filterpatroner, kan P61 filtersystemet, med integreret olie/vandudskillerhus, samt trykholderventil, levere luftkvalitet i overensstemmelse med DIN EN 12021:20141. Den type godkendte og plomberet sikkerhedsventil sørger for sikker drift.

1 Såfremt enhederne vedligeholdes og er korrekt installeret, som beskrevet i brugermanualen, samt at der anvendes BAUER AERO-GUARD, hvis koncentrationen af CO2 i luftindtaget overstiger de værdier, der er angivet i den gældende standard for åndedrætsluft.

B-CONTROL MICRO Kompressorkontrol

B-CONTROL MICRO er en moderne og brugervenlig kompressorkontrol med farve display. Det er en intelligent styring og en pålidelig overvågning af alle grundlæggende funktioner.

Interaktion mellem brugeren og B-CONTROL er brugervenlig og logisk. Oplysningerne på displayet kan aflæses klart i teksten, og der er mulighed for at vælge imellem forskellige sprog.

Eksempler på funktionaliteter:

  • Der kan vælges mellem fuldautomatisk eller halvautomatisk styring
  • Angivelse af det faktiske tryk, arbejdstid og driftstilstan
  • Logbog til at overvåge diverse hændelser
    Informationer vedrørende næste service af kompressoren
  • Temperaturovervågning
  • Olietryksovervågning
  • CAN bus er inkluderet (for internt brug)
  • Sporgmuligheder: dansk, norsk, svensk, englesk, tysk, finsk, hollandsk, spansk, fransk m.m.
  • Nem at softwareopdatere via. SD-kort

B-DRAIN

B-DRAIN er et automatisk kondensdræn som fjerner den kondens, der dannes under komprimering (mix af oile/vand) fra mellemtryksseparatoren og sluttryksseparatoren. Kondensen opsamles i en beholder.

Det nyudviklede og patenterede B-DRAIN anvender styrede individuelle magnetventiler til at sikre en pålidelig og automatisk konsensfjernelse fra kompressorseparatorerne. Det inovative design gør det muligt at dræne kondensen kontrolleret og samtidig mindske trykfaldet, hvilket betyder, at deres spares energi og kompressorens effektivitet øges.

Kondensbeholderen, med 40% mere kapacitet, er integreret i Mini-Verticus og Verticus kabinettet. Kompressorstyringen overvågner fyldningsniveauet og oplyser operatøren omgånde, hvis kondensbeholderen skal tømmes.

 

Motor vippeophæng

Integrationen af vippeophænget betyder, at kileremmen ikke længere skal justeres.

 

Nedenfor vises tilbehør, som kan tilkøbes til Verticus kompressoren.

Super silent version

Super silent kabinettet reducerer støjniveauet markant på kompressoren. Den er derfor ideel for dig, som har fokus på at minimere støjgener i arbejdsmiljøet.

På Mini-Verticus og Verticus kan super silent lydisolering eftermonteres.

 

P81 filtersystem

Når filtersystemet benyttes sammen med originale BAUER filterpatroner, kan P81 filtersystemet, med integreret olie/vandudskillerhus samt trykholderventil, levere luftkvalitet i overensstemmelse med DIN EN 12021:20141. Den type godkendte og plomberet sikkerhedsventil sørger for sikker drift.

1 Såfremt enhederne vedligeholdes og er korrekt installeret, som beskrevet i brugermanualen, samt at der anvendes BAUER AERO-GUARD, hvis koncentrationen af CO2 i luftindtaget overstiger de værdier, der er angivet i den gældende standard for åndedrætsluft.

B-APP

B-APP giver brugerne mulighed for at fjernstyre og overvåge kompressoren med den nye B-CONTROL MICRO. B-APP tilbyder også ekstra funktioner såsom produktspecifikke nyheder, videoer , integreret søgefunktion samt beregningsværktøj. Fås i AppStore (iOS) samt på GooglePlay (Android).

B-DETECTION PLUS i – integreret gasmålesystem

Det er muligt at integrere et gasmålesystem i kompressoren, som overvåger alle gasser i henhold til DIN EN 12021:2014.

 

B-SECURUS filterovervågning – er et tilbehør til din sikkerhed!

B-SECURUS er en elektronisk overvågning af filterets mætning. Den overvåger kontinuerligt filterets mætningsgrad i form af tør luft. Dette er i overensstemmelse med åndedrætsluft EN 12021:2014 standarden.

B-SECURUS giver en advarsel kort tid før filteret er mættet, dette sker ved hjælp af et gult blinkende lys. Når filteret er fuldt mættet, giver B-SECURUS en advarsel ved hjælp af en rød kontrol lampe, hvorefter kompressoren lukker ned.

Kompressoren kan ikke opstartes igen, før der er installeret et nyt filter. Det er ikke nødvendigt at vedligeholde eller kalibrere B-SECURUS imellem hver filterskift. B-SECURUS kan anvendes på P41, P42, P61 og P81 filstersystemer.

 

Overvågning af mellemtryk og mellemtrykstemperaturer

Dette overvågningssystem anbefales til kontinuerlig drift og fuldautomatisk drift samt kompressorer der ikke har regelmæssig opmærksomhed fra specialiseret personale. Overvågningen sporer minimumsværdien af første trin (kun mellemtryk) og maksimumsværdien af alle kompressortrin.

Kompressoren lukker ned, hvis de overvågende værdier falder under eller over de tilladte grænseværdier. Den faktiske værdi vises af B-CONTROL II.

 

Olieniveau-overvågning

Dette er et valgtfrit olieniveauovervågningssystem, som anvendes til en sikker nedlukning af kompressoren, hvis olieniveauet er for lavt.

Hvis olieniveauet når minimumsmærket vises det på kontrollen, og kompressoren slukker automatisk af sikkerhedsmæssige årsager. Denne mulighed anbefales især til kompressorer i kontinuerlig drift.

 

Partikelfilter

I kombination med P41, P61 og P81 filtersystemer er det muligt at tilkøbe et integreret partikelfilter. Partikelfilteret beskytter mod fint støv og andre faste partikler. Dette muliggører fjernelse af partiklerne i overensstemmelse med ISO 8573 klasse 2.

Tilslutning af ekstern indsugningssystem

Ved påfyldning af åndedrætsluft er luftkvaliteten afhængig af den omgivende luft. Ren frisk luft kan derfor tages fra en ekstern kilde, især hvis der er risiko for udstødningsgasser (CO) og udstødningsluft fra andre enheder.

B-CONTROL II  kompressorkontrol

B-CONTROL II er den avancerede og opgraderede version af B-CONTROL MICRO. Denne kompressorkontrol har en 5,7″ farve touch-skærm med 10 knapper. Interaktionen mellem operatøren og kompressorkontrollen er brugervenlig og logisk. B-CONTROL II har flere sprog tilgængelig.

B-CONTROL II overvåger alle vigtige systemfunktioner. Den kan eksempelvis også anvendes som en integreret styring af et sammenkoblet system med op til fire kompressorer.

Der er mulighed for at tilkoble sensorer og enheder til eksempelvis overvågning af mellemtryk og temperaturer. B-CONTROL II kan derfor tilpasses og udvides til at opfylde dine individuelle krav.

 

Mellemtryksmanometer sæt

Manometeret viser driftstryk på de enkelte kompressortrin. Informationen om trykket anvendes til at kontrollere de tilsvarende trins ventiler, hvilket gør, at der kan hurtigt kan opdages potentielle fejl. Mellemtryksmanometeret installeres i kompressorhuset.

Supplerende mellemtrinsseperator (mellem første og andet trin på kompressoren)

Det anbefales at installere en supplerende mellemtrinsseperator, hvis kompressoren skal anvendes steder, hvor luftfugtigheden er høj (fx tropiske områder). Dette kan forlænge levetiden af enheden og filteret. Det vil derudover reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Filling device 4 × 200 bar

Fyldeenheden består af 4 fleksible UNIMAM højtryksfyldeslanger og en fyldeventil (vippeventil) for hver 200 bar. Det integrerede sluttryksmanometer gør det nemt at aflæse fyldetrykket.

Filling device 4 × 300 bar

Fyldeenheden består af 4 fleksible UNIMAM højtryksfyldeslanger og en fyldeventil (vippeventil) for hver 200 bar. Det integrerede sluttryksmanometer gør det nemt at aflæse fyldetrykket.

Fyldepanel med reduktionsventil

Valgfrit fyldepanel med 200 og 300 bars fyldeudtag.

Bundramme

Kompressoren og op til to bankflasker kan installeres på den forlængede bundramme. Flaskerne har en kapacitet på 50 eller 80 liter.

Ventilation

Der findes to typer af ventilation til afblæsning af den varme luft.

Ventilation med spjældstyring

Denne ventilation med spjældstying giver mulighed for, at afgangsluften ledes ind i rummet eller ud i det fri afhængig af temperaturen i rummet. En temperatursensor måler temperaturen i rummet og styrer positionen af ventilationsspjældet.

Anden volt/frekvens

Alle elektriske motorer er tilgængelige med andre volt og andre frekvenser. Der er mulighed for 110 til 690 volt ved 50/60 Hz.

AERO-GUARD – en effektiv rensning af CO2 i åndedrætsluften (CO2 scrubber system)

Brugen af AERO-GUARD reducerer CO2 indholdet i åndedrætsluften til ca. en tredjedel af den indsugede luft. De konstant stigende niveauer af CO2 koncentration i luften, er et resultat af ugunstige miljømæssige påvirkninger, hvilket gør det mere og mere vanskeligt for operatøren af fyldestationerne at overholde de maksimale grænseværdier for CO2. Med denne AERO-GUARD er du altid på den sikre side.

Automatisk omskifterfunktion

Den automatiske omskifterfunktion muliggøre, at dykker- og røgdykkerflasker hurtigt bliver fyldt og samtidig parallelt med banksystemet og via kompressoren. Den understøtter derved en fuldautomatisk omskiftning mellem højtryksbank og kompressorenheden.

Ekstern fyldepanel

Alt efter behov er der mulighed for at supplere kompressoren med et eksternt fyldepanel med fyldeslanger eller fyldeventiler. Det er muligt at få eksempelvis 4, 6 eller 10 fyldeventiler. Derudover er der mulighed for at få et stålfrit design.

60 L kondensopsamlingssytem

Dette system muliggør et centralt opsamlingspunkt af den kondens (mix af oile og vand), som bliver produceret under komprimeringsprocessen inde i kompressoren. Systemet er udstyret med en integreret føler, som måler niveauet af kondens i beholderen.

En kombineret lyddæmper og filter forhindrer forurening forårsaget af støj eller lugt.

VERTICUS

VERTICUS åndedrætskompressor, op til 350bar, 450-680 l/min, højtrykskompressor til komprimeret- og åndedragsluft

Type Fyldehastighed1 Antal trin Hastighed Motor ydelse Filter system Netto vægt

Dimensioner

L x B x H2

l/min M3/h Cfm Rpm kW Kg mål
V 450 450 25.2 15.9 4 1320 11 P 61 402 120 x 81 x 153
V 540 540 32.4 19.1 4 1230 11 P 61 402 120 x 81 x 153
V 680 680 40.8 24.0 4 1400 15 P 61 416 120 x 81 x 153

1 Målt med flaskefyldning fra 0 til 200 bar, ± 5%

2 Dimensionerne for super-silent version: 154 x 81 x 153 cm

 

VERTICUS åndedrætskompressor, op til 420bar, 450-680 l/min, højtrykskompressor til komprimeret- og åndedragsluft.

Type Fyldehastighed1 Antal trin Hastighed Motor ydelse Filter system Netto vægt

Dimensioner

L x B x H2

l/min M3/h Cfm Rpm kW Kg mål
V 450/420 450 25.2 16 4 1320 11 P 61 408 120 x 81 x 153
V 560/420 560 33.6 19.7 5 1490 15 P 61 408 120 x 81 x 153

1 Målt med flaskefyldning fra 0 til 200 bar, ± 5%

2 Dimensionerne for super-silent version: 154 x 81 x 153 cm

Få et tilbud tilsendt

Indhent tilbud på en Verticus, 450-680 l/min kompressor. Udfyld kontaktformularen, så vender vi tilbage med et uforpligtende tilbud hurtigst muligt.

Venligst udfyld alle felterne. Dem med stjerner skal udfyldes for at kunne give et tilbud.