Industrikompressorer

Sørg for at være ordentlig forberedt med kompressorer fra BAY Kompressor ApS.

Mini-Verticus & Verticus, 85-610 l/min

Den nye MINI-VERTICUS kombinerer legendariske BAUER kompressorblokke med forbedrede komponenter og moderne design. I det nye design er der fokus på ergonomi, hvilket gør driften så let som muligt, reducerer støj, og øger effektiviteten. Desuden er der fokus på styrke, lang levetid og lave driftsudgifter ved denne version. Det er muligt at få MINI-VERTICUS i en SUPER SILENT version, hvilket er idealt at anvende i arbejdsmiljøer, hvor der er fokus på at minimere støjgener.

Kompressoren er desuden udstyret med en betjeningsvenlig B-CONTROL MICRO, som nu er mere kraftfuld og klar til at kommunikere med B-APP, som kan benyttes til fjernkontrol og overvågning af kompressoren.

Nedenstående ses et udvalg af detaljer og funktionaliteter på Mini-Verticus & Verticus industrikompressorerne.

B-CONTROL MICRO Kompressorkontrol

B-CONTROL MICRO er en moderne og brugervenlig kompressorkontrol med farve display. Det er en intelligent styring og en pålidelig overvågning af alle grundlæggende funktioner.

Interaktion mellem brugeren og B-CONTROL er brugervenlig og logisk. Oplysningerne på displayet kan aflæses klart i teksten, og der er mulighed for at vælge imellem forskellige sprog.

Eksempler på funktionaliteter:

 • Der kan vælges mellem fuldautomatisk eller halvautomatisk styring
 • Angivelse af det faktiske tryk, arbejdstid og driftstilstan
 • Logbog til at overvåge diverse hændelser
  Informationer vedrørende næste service af kompressoren
 • Temperaturovervågning
 • Olietryksovervågning
 • CAN bus er inkluderet (for internt brug)
 • Sporgmuligheder: dansk, norsk, svensk, englesk, tysk, finsk, hollandsk, spansk, fransk m.m.
 • Nem at softwareopdatere via. SD-kort

Kompressorblok

Deres holdbarhed, design, pålidelighed og høje kvalitet danner fejlfri drift af kompressoren.

Kompressorblokkens cylindere har en fremragende overfladehårdhed (specielt hærdede cylindere), og cylinderne er i stand til at opnå ekstrem lang levetid, kombineret med lavt energiforbrug.

De slidstærke stempelringe i sluttrykstrinnet minimerer driftsomkostningerne, og gør kompressorblokken både effektiv og pålidelig. Rustfrie kølerrør, som er placeret på køleren i sluttrykstrinnet, danner grundlag for en særlig effektiv køling, og giver således også en meget lang levetid.

B-DRAIN

B-DRAIN er et automatisk kondensdræn som fjerner den kondens, der dannes under komprimering (mix af oile/vand) fra mellemtryksseparatoren og sluttryksseparatoren. Kondensen opsamles i en beholder.

Det nyudviklede og patenterede B-DRAIN anvender styrede individuelle magnetventiler til at sikre en pålidelig og automatisk konsensfjernelse fra kompressorseparatorerne. Det inovative design gør det muligt at dræne kondensen kontrolleret og samtidig mindske trykfaldet, hvilket betyder, at deres spares energi og kompressorens effektivitet øges.

Kondensbeholderen, med 40% mere kapacitet, er integreret i Mini-Verticus og Verticus kabinettet. Kompressorstyringen overvågner fyldningsniveauet og oplyser operatøren omgånde, hvis kondensbeholderen skal tømmes.

Luftkøling

Kompressorer i Mini-Verticus og Verticus serien afkøles direkte ved hjælp af den omgivende luft. Den varme, de genererer, udledes effektivt.

 • En integreret blæser i svinghjulet giver tilstrækkelig luftstrøm, mens luftafledere sikrer målrettet afkøling.
 • Kompressorblokken har store køleribber for at optimere afkølingen.
 • Luftkøling anvendes således, at omkostningerne mindskes.

Kileremstræk

En lav-vedligeholdende og selvspændende kileremstræk bruges til kraftoverførsel i Mini-Verticus og Verticus serien.

Integrationen af vippeophænget betyder, at kileremmen ikke længere skal justeres. Kompressorenhederne er monteret med energibesparende trefasemotorer, der opfylder kravene til energieffektivitetsklasse IE3.

Nedenfor vises tilbehør, som kan tilkøbes til Mini-Verticus & Verticus industrikompressorerne.

Super silent version

Super silent kabinettet reducerer støjniveauet markant på kompressoren. Den er derfor ideel for dig, som har fokus på at minimere støjgener i arbejdsmiljøet.

På Mini-Verticus og Verticus kan super silent lydisolering eftermonteres.

B-CONTROL II  kompressorkontrol

B-CONTROL II er den avancerede og opgraderede version af B-CONTROL MICRO. Denne kompressorkontrol har en 5,7″ farve touch-skærm med 10 knapper. Interaktionen mellem operatøren og kompressorkontrollen er brugervenlig og logisk. B-CONTROL II har flere sprog tilgængelig.

B-CONTROL II overvåger alle vigtige systemfunktioner. Den kan eksempelvis også anvendes som en integreret styring af et sammenkoblet system med op til fire kompressorer.

Der er mulighed for at tilkoble sensorer og enheder til eksempelvis overvågning af mellemtryk og temperaturer. B-CONTROL II kan derfor tilpasses og udvides til at opfylde dine individuelle krav.

Overvågning af mellemtryk og mellemtrykstemperaturer

Dette overvågningssystem anbefales til kontinuerlig drift og fuldautomatisk drift samt kompressorer der ikke har regelmæssig opmærksomhed fra specialiseret personale. Overvågningen sporer minimumsværdien af første trin (kun mellemtryk) og maksimumsværdien af alle kompressortrin.

Kompressoren lukker ned, hvis de overvågende værdier falder under eller over de tilladte grænseværdier. Den faktiske værdi vises af B-CONTROL II.

Olieniveau-overvågning

Dette er et valgtfrit olieniveauovervågningssystem, som anvendes til en sikker nedlukning af kompressoren, hvis olieniveauet er for lavt.

Hvis olieniveauet når minimumsmærket vises det på kontrollen, og kompressoren slukker automatisk af sikkerhedsmæssige årsager. Denne mulighed anbefales især til kompressorer i kontinuerlig drift.

B-APP

B-APP giver brugerne mulighed for at fjernstyre og overvåge kompressoren med den nye B-CONTROL MICRO. B-APP tilbyder også ekstra funktioner såsom produktspecifikke nyheder, videoer , integreret søgefunktion samt beregningsværktøj. Fås i AppStore (iOS) samt på GooglePlay (Android).

P61 filtersystem

Når filtersystemet benyttes sammen med originale BAUER filterpatroner, kan P61 filtersystemet, med integreret olie/vandudskillerhus, samt trykholderventil, levere luftkvalitet i overensstemmelse med DIN EN 12021:20141. Den type godkendte og plomberet sikkerhedsventil sørger for sikker drift.

1 Såfremt enhederne vedligeholdes og er korrekt installeret, som beskrevet i brugermanualen, samt at der anvendes BAUER AERO-GUARD, hvis koncentrationen af CO2 i luftindtaget overstiger de værdier, der er angivet i den gældende standard for åndedrætsluft.

P81 filtersystem

Når filtersystemet benyttes sammen med originale BAUER filterpatroner, kan P81 filtersystemet, med integreret olie/vandudskillerhus samt trykholderventil, levere luftkvalitet i overensstemmelse med DIN EN 12021:20141. Den type godkendte og plomberet sikkerhedsventil sørger for sikker drift.

1 Såfremt enhederne vedligeholdes og er korrekt installeret, som beskrevet i brugermanualen, samt at der anvendes BAUER AERO-GUARD, hvis koncentrationen af CO2 i luftindtaget overstiger de værdier, der er angivet i den gældende standard for åndedrætsluft.

Partikelfilter

I kombination med P41, P61 og P81 filtersystemer er det muligt at tilkøbe et integreret partikelfilter. Partikelfilteret beskytter mod fint støv og andre faste partikler. Dette muliggører fjernelse af partiklerne i overensstemmelse med ISO 8573 klasse 2.

B-SECURUS filterovervågning – er et tilbehør til din sikkerhed!

B-SECURUS er en elektronisk overvågning af filterets mætning. Den overvåger kontinuerligt filterets mætningsgrad i form af tør luft. Dette er i overensstemmelse med åndedrætsluft EN 12021:2014 standarden.

B-SECURUS giver en advarsel kort tid før filteret er mættet, dette sker ved hjælp af et gult blinkende lys. Når filteret er fuldt mættet, giver B-SECURUS en advarsel ved hjælp af en rød kontrol lampe, hvorefter kompressoren lukker ned.

Kompressoren kan ikke opstartes igen, før der er installeret et nyt filter. Det er ikke nødvendigt at vedligeholde eller kalibrere B-SECURUS imellem hver filterskift. B-SECURUS kan anvendes på P41, P42, P61 og P81 filstersystemer.

 

B-KOOL køletørrer

I miljøer hvor omgivelsestemperaturen er særdeles høj, kan en B-KOOL køletørrer forhøje filterlevetiden markant. Du kan derfor drage fordel af et meget lavere filter-forbrug og meget længere driftstid.

Indsugningssystem

Indsugningssystemet er nødvendigt for at forsyne kompressoren med luft og gas ved et passende og overvåget indsugningstryk.

Indsugningstryk-reduktion

Dette sikrer, at kompressoren modtager gassen ved et passende tryk. Niveauet justeres i overensstemmelse med det gældende gastryk og indsugningstryk. Integrerede sikkerhedsventiler og trykovervågning sikrer effektivt, at indsugningstrykket ikke falder under eller over det tilladte niveau.

 

Mellemtryksmanometer sæt

Manometeret viser driftstryk på de enkelte kompressortrin. Informationen om trykket anvendes til at kontrollere de tilsvarende trins ventiler, hvilket gør, at der kan hurtigt kan opdages potentielle fejl. Mellemtryksmanometeret installeres i kompressorhuset.

Supplerende mellemtrinsseperator (mellem første og andet trin på kompressoren)

Det anbefales at installere en supplerende mellemtrinsseperator, hvis kompressoren skal anvendes steder, hvor luftfugtigheden er høj (fx tropiske områder). Dette kan forlænge levetiden af enheden og filteret. Det vil derudover reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Ventilation

Der findes to typer af ventilation til afblæsning af den varme luft.

Bundramme

Kompressoren og op til to bankflasker kan installeres på den forlængede bundramme. Flaskerne har en kapacitet på 50 eller 80 liter.

60 L kondensopsamlingssytem

Dette system muliggør et centralt opsamlingspunkt af den kondens (mix af oile og vand), som bliver produceret under komprimeringsprocessen inde i kompressoren. Systemet er udstyret med en integreret føler, som måler niveauet af kondens i beholderen.

En kombineret lyddæmper og filter forhindrer forurening forårsaget af støj eller lugt.

MINI-VERTICUS højtrykskompressor, 85- 300 l/min, 90 – 365 bar

Type Fyldehastighed1 Driftstryk2 Antal trin Hastighed Motorydelse Strømforbrug Nettovægt
  l/min M3/h cfm Bar psig Rpm kW kW Kg Ibs
90-365 bar
I 100-3-MV 85 5.1 3 365 5300 3 900 3 2.2 316 697
I 100-4-MV 125 7.5 4.4 365 5300 3 1270 4 3.3 324 714
I 120-4-MV 170 10.2 6 365 5300 3 1200 4 3.7 324 714
I 120-5.5-MV 215 13 7.6 365 5300 3 1470 5.5 4.7 333 734
I 12.14-7.5-MV 300 18 10.6 365 5300 4 1470 7.5 6.5 350 772

1 Fri liter luft i minuttet i henhold til ISO 1217, strømforbrug på maksimum sluttryk under visse forhold. Andre omgivelsesforhold resulterer i forskellige præsentationsdata. Værdier gyldige for 50 Hz.

2 Max. driftstryk = max. sikkerhedsventilstryk: reduceret frakoblingstryk. 

3ikke egnet til nitrogen

VERTICUS højtrykskompressor, 340-610 l/min, 90 –525 bar

Type Fyldehastighed1 Driftstryk2 Antal trin Hastighed Motorydelse Strømforbrug Nettovægt
  l/min M3/h cfm Bar psig Rpm kW kW Kg Ibs
90-365 bar
I 15.1-7.5-V 340 20.4 12 365 5300 4 1050 7.5 6.9 384 847
I 15.1-11-V 420 25.2 15 365 5300 4 1320 11 9.6 402 886
I 150-11-V 500 30 18 365 5300 4 1230 11 10.2 402 714
I 180-15-V 610 36.6 21 365 5300 4 1320 15 12 416 917
350-420 bar
I 15.11-7.5-V 310 18.6 11 420 6100 4 960 7.5 7.0 408 899
I 15.11-11-V 420 25.2 15 420 6100 4 1320 11 10.4 426 939
I 18.1-15-V 515 30.9 18.2 420 6100 5 1490 15 13.0 468 1032
420-525 bar
I 15.11-7.5-V 310 18.6 11 525 7600 4 960 7.5 7.0 408 899
I 15.11-11-V 420 25.2 15 525 7600 4 1320 11 10.4 426 939
I 18.1-15-V 510 30.6 18 525 7600 5 1490 15 13.5 468 1032

1 Fri liter luft i minuttet i henhold til ISO 1217, strømforbrug på maksimum sluttryk under visse forhold. Andre omgivelsesforhold resulterer i forskellige præsentationsdata. Værdier gyldige for 50 Hz.

2 Max. driftstryk = max. sikkerhedsventilstryk: reduceret frakoblingstryk. 

3 Ikke egnet til nitrogen

Få et tilbud tilsendt

Indhent tilbud på en Mini-Verticus & Verticus, 85-610 l/min kompressor. Udfyld kontaktformularen, så vender vi tilbage med et uforpligtende tilbud hurtigst muligt.

Venligst udfyld alle felterne. Dem med stjerner skal udfyldes for at kunne give et tilbud.